Hãy giúp chúng tôi phát triển sự hiểu biết chung về cách thức chúng ta có thể hợp tác với nhau ra sao để hỗ trợ tất cả học sinh và học viên suốt hành trình học hỏi của họ.

Sự việc này nói về gì?

Bộ Giáo dục NSW muốn nhận được góp ý từ các phụ huynh, người chăm sóc và nhân viên về những gì được xem là quan trọng, về những gì chúng tôi nên tiếp tục thực hiện và cách thức làm sao để chúng tôi có thể đem đến các trải nghiệm tối ưu và kiên định cho tất cả phụ huynh và người chăm sóc của trẻ em và thanh thiếu niên, và nhân viên trong ngành giáo dục công lập.

Phụ huynh và người chăm sóc là người thầy đầu tiên của con em mình. Sự tham gia vào việc học hỏi của con em mình bắt đầu từ thuở thơ ấu và tiếp tục qua các giai đoạn khác nhau của việc phát triển và các môi trường học tập. Việc này có thể gồm có sự hỗ trợ việc học tập, phát triển và tham gia của con em mình, tìm các phương cách để đưa việc học hỏi vào sinh hoạt gia đình, và giúp giáo viên và nhân viên biết và hiểu con em của mình.

Chúng tôi biết rằng mối hợp tác vững mạnh trong cộng đồng giáo dục, giữa học sinh, phụ huynh và người chăm sóc, giáo viên, nhân viên giáo huấn, nhà trường và nhân viên ban ngành, sẽ giúp thúc đẩy sự tham gia và các kết quả tích cực về học tập và sự an lành.

Góp ý của quý vị sẽ giúp hình thành một khuôn mẫu tham gia của phụ huynh và người chăm sóc. Chúng tôi muốn giúp phụ huynh và người chăm sóc:

 • hiểu rõ quyền hạn, trách nhiệm và các chọn lựa của mình để hỗ trợ việc học tập của con em mình

 • được tiếp cận dễ dàng đến thông tin dễ hiểu và kịp thời để giúp hỗ trợ việc học hỏi, phát triển và an lành của con em mình

 • có tiếng nói (nêu ý kiến) trong các vấn đề ảnh hưởng đến việc học tập của con em mình, và thấy được kết quả mà phản ánh được sự tham gia của mình

 • cảm thấy tự tin để nêu lên các quan ngại hoặc để biết cách thức than phiền khi họ không hài lòng với khía cạnh nào đó trong việc học tập của con em mình

 • nhận được các dịch vụ và hỗ trợ mà có tiên liệu các nhu cầu cũng như chăm lo đến nguồn gốc đa dạng của phụ huynh/người chăm sóc

 • tham gia vào việc giáo dục của con em mình, được hỗ trợ qua việc hợp tác chặt chẽ với nhân viên trường để đạt tới các mục đích chung.

Nêu ý kiến của quý vị

Chúng tôi mời quý vị góp ý, với cương vị là:

 • phụ huynh hoặc người chăm sóc hỗ trợ việc giáo dục và học tập của con em mình, hoặc

 • nhân viên ban ngành, làm việc với cộng đồng của quý vị.

Chúng tôi muốn biết những điều gì quan trọng đối với quý vị, và quý vị có thể tham gia theo nhiều cách thức tùy theo chọn lựa của quý vị. Hạn chót để tham gia góp ý là ngày 30 tháng Tư 2022.

Cảm ơn phản hôi của bạn

Cuộc hôn nhân này hiện đã kết thúc. Cảm ơn bạn đã tham gia và chia sẻ những suy nghĩ và ý tưởng của bạn. Chúng tôi hiện đang xem xét phản hồi của bạn.

Thăm dò ý kiến

CLOSED: This survey has concluded.

Thảo luận

CLOSED: This discussion has concluded.

Tham dự cuộc thảo luận: Việc tham gia có nghĩa gì với tôi? Mô hình này đề nghị có 3 cách chính để tham gia.

Để xem hình ảnh được phóng đại, nhấp chuột phải (right click) vào hình và chọn 'Open image in new tab'

 • Việc tham gia có ý nghĩa gì đối với quý vị?
 • Có cách tham gia nào khác nữa mà mô hình này chưa nói tới?

Vì quan tâm đến quyền riêng tư, chúng tôi yêu cầu quý vị đừng nêu tên trường hoặc cơ sở học tập, hoặc bất cứ giáo viên, nhân viên, học sinh hoặc cá nhân nào khác khi quý vị đưa ra góp ý của mình. Những nhận xét nào mà bị xem là phỉ báng sẽ không được khoan dung và sẽ bị loại bỏ bởi nhân viên xét duyệt. Xin cảm ơn quý vị.

Trước tiên quý vị sẽ cần đăng ký để tham gia cuộc thảo luận.

Các ý tưởng

CLOSED: This activity has concluded.

Chia sẻ ý tưởng của quý vị: Những gì là quan trọng đối với quý vị? Quý vị muốn tham gia về việc gì?

Để xem hình ảnh được phóng đại, nhấp chuột phải (right click) vào hình và chọn 'Open image in new tab'

Nghĩ về trải nghiệm của quý vị trong việc tham gia để giúp đỡ con em mình trong việc học tập, quý vị:

 • Muốn biết những gì?
 • Muốn những người khác biết những gì?
 • Muốn quyết định về những gì?

Vì quan tâm đến quyền riêng tư, chúng tôi yêu cầu quý vị đừng nêu tên trường hoặc cơ sở học tập, hoặc bất cứ giáo viên, nhân viên, học sinh hoặc cá nhân nào khác khi quý vị đưa ra góp ý của mình. Những nhận xét nào mà bị xem là phỉ báng sẽ không được khoan dung và sẽ bị loại bỏ bởi nhân viên xét duyệt. Xin cảm ơn quý vị.

Trước tiên quý vị sẽ cần đăng ký để chia sẻ ý kiến của quý vị.


Câu chuyện của quý vị

CLOSED: This discussion has concluded.

Để xem hình ảnh được phóng đại, nhấp chuột phải (right click) vào hình và chọn 'Open image in new tab'

Kể cho chúng tôi biết về câu chuyện của quý vị: chúng ta có thể làm cách nào để việc tham gia là một trải nghiệm tích cực?

Nghĩ về một thời điểm mà quý vị đã muốn hoặc cần tham gia hỗ trợ việc học tập của một trẻ em:

 1. Quý vị đã muốn tham gia về việc gì?
 2. Giải thích những gì đã xảy ra qua việc tham gia
  • nhận ra những điểm tích cực hoặc tiêu cực
  • những dấu chấm trong hình trên đây có thể giúp quý vị diễn tả trải nghiệm của quý vị
 3. Những gì có thể thực hiện trong tương lai
  • Để cải tiến việc này; và/hoặc
  • Để tiếp tục đem đến các trải nghiệm tích cực

Vì quan tâm đến quyền riêng tư, chúng tôi yêu cầu quý vị đừng nêu tên trường hoặc cơ sở học tập, hoặc bất cứ giáo viên, nhân viên, học sinh hoặc cá nhân nào khác khi quý vị đưa ra góp ý của mình. Những nhận xét nào mà bị xem là phỉ báng sẽ không được khoan dung và sẽ bị loại bỏ bởi nhân viên xét duyệt. Xin cảm ơn quý vị.

Trước tiên quý vị sẽ cần đăng ký để chia sẻ câu chuyện của quý vị.